Jak zpracováváme Vaše osobní údaje - zásady ochrany osobních údajů:

Jsme firma STRATI spol. s r.o. se sídlem na adrese Doubravčická 2200/3, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Registrovaní jsme u Měst.OS Praha, oddíl C, vložka 5470
IČO: 41195388

Pro poskytnutí našich služeb potřebujeme znát tyto údaje o Vás:
- jméno a příjmení ( obchodní firmu )
- adresu ( sídlo firmy )
- identifikační číslo ( IČO )
- jste-li plátcem DPH,  pak také daňové identifikační číslo ( DIČ )
- e-mailovou adresu a  případně telefonní číslo

Tyto údaje, které nám poskytnete, využíváme k uzavření smlouvy, splnění obsahu již uzavřené smlouvy.
Klientům, kteří s námi již uzavřeli smlouvu, jsme oprávněni v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem, zasílat také další relevantní obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

Pro zpracování Vašich osobních údajů je právním základem smlouva. Jakmile bude tato smlouva vzájemně naplněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají právní předpisy. Zde je právní důvodem zpracování Vašich osobních dat splnění právní povinnosti.
Je-li mezi námi již existující právní vztah, na jehož základě jsme oprávněni Vám zasílat marketingová sdělení, tak je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají ( těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci ).
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou tato:
1. Na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit zda zpracováváme nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme máte právo na tato sdělení:
- za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme
- v jaké rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány
- jak dlouho jsou uchovávány
- komu jsou zpřístupněny
- zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
2. Máte právo na přesnost údajů. Pokud se domníváte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje, máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.
3. Máte právo na výmaz - Vaše osobní údaje vymažeme za těchto podmínek:
- už je nepotřebujeme
- odpadnou všechny právní důvody takového zpracování Vašich osobních údajů
- vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování
- takovou povinnost nám ukládá právní předpis
4. Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro tyto potřeby bude okamžitě ukončeno.
5. Máte právo na omezení zpracování , Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.
Pro uplatnění jakéhokoliv z výše uvedených práv nás kontaktujte na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatele marketingových služeb, daňových a účetních služeb, poskytovatele technických řešení. Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaných standardem ochrany osobních údajů, které  požadují příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů.

V případě vyžádání souhlasu s používáním souborů cookies jsou tyto možnosti:
- souhlas.... cookies slouží k měření návštěvnosti webových stránek, cílení online reklamy, zrychlení následné návštěvy stránky.
- nesouhlas....webové stránky je možné prohlížet v režimu, který neumožňuje zpracování Vašich osobních údajů týkajících se Vašeho chování při návštěvě webové stránky.
Platí, že soubory cookie jsou zpracovávány pomocí Google Anylytics, jejímž provozovatelem je společnost Google Inc. Pravidla, podle kterých nakládá s těmito údaji společnost Google Inc. naleznete zde.

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám tuto skutečnost ( na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a vše společně vyřešíme.
Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů - podrobnosti naleznete zde.