Spotřební materiál Prowire

Spotřební materiál dodává jak firma STRATI spol. s r.o. tak spolupracující firma PROWIRE spol. s r.o., sídlící na stejné adrese. Sortiment firmy PROWIRE spol. s r.o. najdete na jejich webových stránkách ( www.prowire.cz ) nebo je možno se informovat na tel.číslech jako má firma STRATI spol. s r.o.