Stroje na výsek etiket z pásu LABEL Star

Labelstar je výsekový stroj určený pro výsek natištěných papírových etiket z pásu. Nejčastějším použitím je pro 'krčkové“ etikety na lahvích. Jinou možností aplikace tohoto stroje jsou etikety velmi malé, které lze na normálních protlačovacích výsekových strojích zpracovávat jen velmi obtížně, jako například etikety na doutníky nebo na tavený sýr. Při použití na běžných etiketách dochází k úspoře.

Hydraulický systém zajišťuje pohyb raznice nahoru a dolů stejně tak jako uchycení pásu vysekávaných etiket na pracovním stolu stroje. Raznice je uchycen čtyřmi šroubovými upínkami, které zjednodušují nastavení jejího umístění.

Etikety po vyseknutí procházejí raznicí a jsou obsluhou odebírány shora nebo pomocí dodatečného dopravníku jsou pak odebírány z plochého stolu. Jinou možností je, že etikety po vyseknutí zůstávají na výsekovém stole odkud jsou přímo odebírány obsluhou. Toto uspořádání je používáno vždy pokud je v raznici umístěno protitlakové zařízení.

Stroj je ovládán pomocí dotykové obrazovky, která slouží k nastavení všech údajů nutných pro provoz stroje. Toto je jedním z důvodů, proč přestavení stroje na jinou práci trvá pouze několik minut.

Stroj je velmi přesný, přesnost nastavení pozice etiket pro výsek je v toleranci 0,02 mm.
Pracovní rychlost je závislá na velikosti etiket a na výšce vysekávaného pásu, při malých etiketách stroj dosahuje výkonu až 450 000 etiket, při větších se rychlost snižuje.

Provedení stroje zajišťuje vysokou bezpečnost práce, požadavky CE jsou strojem zcela splňovány.

 

Základní technické údaje:  
Maximální velikost pásu na vysekávání 260 x 1 000 mm
Maximální velikost raznic 250 x 250 mm
Minimální velikost raznice 8 x 25 mm
Výška stohu 0 – 40 mm
Limit ořezu etikety 0 – 5 mm
Výška raznice 50 – 80 mm
Maximální rychlost výseku 50 cyklů/min.
Výsekový tlak 8 000 kg
Elektrický příkon 5,0 kW
Váha 950 kg
Rozměry stroje 2 700 x 700 x 1450 mm