Automatický lis na papír 8080

Jedná se o automatický lis s automatickým svazováním balíků. Obsluha vše řídí přes dotykový panels povely v českém jazyce. Nadměrný tlak lisovacího pístu je hlídán a případně automaticky kompenzován. Obsluha lisu múže automatické vázání přepnout na ruční ovládání. Pak je možno kontrolovat postup vázání drátů krok po kroku.Dopravník lisu je vybaven senzorem a po jeho nasypání se dopravník
automaticky rozjede a po vysypání do výsypky se opět zastaví. Senzorem je též vybavena výsypka materiálu na lisu. ten hlídá ucpání výsypky nas lisem. V případě ucpání výsypky nad lisym je akustickým signálem přivolána obsluha. Další senzor ve výsypce materiálu na lisu je v horní části . Hlídá naplnění výsypky. V případě jeho aktivace je vypnut dopravník. Jeho opětovné zapnutí je možné až v momentě odblokování tohoto senzoru.Základní technické údaje:  
Model automatického lisu: 8080
Velikost slisovaného balíku 800x800x1400mm
Zpracovatelný materiál sběr.papír, lepenka, karton, měkké filmy
Hustota balíku 300-400 kg/m3
Velikost nasypávacího otvoru 1200x700mm
Elektrický příkon 22 kW
Tlak hlavního pístu 60 tun
Maximální pracovní tlak hydrauliky 21 MPa
Výkon cca 3-4 t/hod.
Váha stroje cca 12000 kg
Použitý drát 4 prameny průměr 2,75-3,0 mm
Doba slisování 25 vteřin
Rozměry stroje 6700x3600x2300 mm
Dopravník řetězový
Rozměr dopravníku 800x10000mm
Příkon dopravníku 5,5 kW