Výsekové automaty 80 x 60

STRATI SL 800 HM

Nová řada automatických výsekových strojů se technickými parametry a spolehlivostí již vyrovná ostatním světovým značkám. Díky našemu předprodejnímu servisu je také jejich spolehlivost stejná jako u ostatních světových výrobců automatických výsekových strojů.

 

 

Výsekový stroj STRATI SL 800MV vychází z již ověřeného modelu SL 800M. Výsekové stroje SL patří k nejlepším strojům ve své třídě. Vyznačují se zejména velkou robustností konstrukce, která zajišťuje klidný a bezrázový chod stroje. Stroj je konstruován tak, aby splňoval nejnáročnější požadavky, které jsou spojené s typem žádaných prací.

Velkou výhodou je velká variabilita stroje ve všech formátech, možnost jemného doladění všech funkčních prvků, které zajišťují správnou polohu výseku, další výhodou je robustnost chapačů a systém otevírání chapačů nebo dotlačování vodících řetězů do správné polohy a tím jsou maximálně vymezeny možné nepřesnosti stroje.
Stroj je navíc vybaven nonstop nakladačem (předstohovačem-opce), nonstop vykladačem, dotykovým displejem v češtině, kde jsou hlášeny všechny poruchy a chyby stroje s jednoduchým návodem na jejich odstranění.
Stroj je také vybaven mikrometrickým posuvem jak čelních tak i bočních známek. V nakladači je centralizované nakládání a také jednoduché stranové posouvání naloženého stohu.

Na strojích SL je možné provádět všechny práce spojené s vysekáváním a bigováním. Formát tohoto stroje je zvětšený a max.formát archu je 810x620 mm a max. strojní rychlost je až 8000 archů/hodinu. Výsekový tlak stroje je max. 150 N/cm

Nakladač:

 • Non stop stohový nakladač s zařízením pro přípravu dalšího stohu (systém dvojitých řetězů s jehlami), řízený snímačem polohy stohu
 • Dvojčinná automatická nakládací hlava, čtyři savky pro zvedání archu, čtyři savky pro jeho posun.
 • Možnost vykřivování savek pro nakládání zvlněných archů
 • Možnost výškové regulace nakládací hlavy podle zpracovávané gramáže
 • Zesílený rozfuk archů pro těžké gramáže
 • Jemné seřizování nakládací hlavy během provozu
 • Možnost stranového posunu celým stohem
 • Suchý kompresor Becker
 • Možnost spouštění stroje přímo od nakladače kromě spouštění z ovládacího panelu

Nakládací stůl:

 • Nakládací stůl s regulovatelnou rychlostí dojezdu archů na čelní náložky
 • Elektronická kontrola naložení dvojarchu systémem Safe-check®
 • Pozice archu na čelní i boční známce je zjišťována elektronicky systémem Safe-check®
 • Tažná a tlačná boční známka
 • Nerezová deska nakládacího stolu
 • Seřizování rychlosti/časování posuvu pásů nakládacího stolu za provozu

Výseková jednotka:

 • Podávání archů pomocí chapačových tyčí
 • Dotlačení chapačové tyče (stranově i podélně) v pozici uchopení archu a v pozici výseku vždy do stejné pozice
 • Kloubový mechanismus pohybu výseku
 • Možnost seřízení otevření jednotlivých chapačů
 • Automatické vycentrování pozice raznice Posi-cube®
 • Pneumatická brzda a spojka pro hladké tipování strojem a jeho brždění,
 • Centrální mazání kol a převodů olejovou sprchou
 • Centrální mazání hnacích řetězů chapačových hřídelí
 • Hlavní motor kontrolovaný japonským frekvenčním měničem pro stabilitu otáček
 • Nastavování výsekového tlaku kolem s měrkou dosaženého tlaku
 • Volba polohy zastavení stroje (pozice výsekového stolu) v horní nebo dolní úvrati tlačítkem (pro jednoduché vyjmutí výsekového plechu nebo upínacího rámu ze stroje
 • Systém Safe-check® elektronicky kontrolující správné upnutí rámu s raznicí
 • Systém Safe-check® elektronicky kontrolující správné upnutí výsekového plechu po provedení spodní přípravy
 • Systém Safe-check® elektronicky kontrolující případný ztracený arch ve výsekové stanici
 • Automatická kontrola tlaku vzduchu na ovládání spojky a brzdy
 • Jako volitelná opce možnost regulace pozice rámu s raznicí v upínacím bloku systémem Frame-move®
 • Jako volitelná opce je standardní výsekový plech o tloušťce 5,0 mm nahrazen dvěma plechy, spodní o tloušťce 3,5 mm a horní o tloušťce 1,5 mm.

Vykládací jednotka:

 • Automatické sjíždění vykládaného stohu řízené fotobuňkou
 • Non stop vykladač (vidlicový systém) řízený snímačem polohy stohu systémem Safe-check®
 • Vykládání vyseknutých archů podporováno kartáčovou brzdou a rozfukem
 • Vedení bočních rovnačů v lineárních vedeních pro delší životnost a pravidelnější chod sklepávání stohu
 • Kontrola přejetí archů z pozice vykladače systémem Safe-check®
 • Elektronické jištění proti přepětí chapačových řetězů systémem Safe-check®
 • Možnost vyložení palety nízkozdvižným vozíkem
 • Pneumaticky ovládaná závora pro vyjmutí vzorku z vykladače
 • Možnost spouštění stroje přímo od vykladače kromě spouštění z ovládacího panelu a nakladače
 • Automatické mazaní řetězů chapačových tyčíDoplňkové ventilátory pro lepší vykládání archů menších gramáží (opce)
 • Rychlé nastavování rozměrů archů

Ovládací jednotka:

 • Dotyková obrazovka s kontrolou stavu stroje a rychlosti, centrální počítačový systém firmy Mitsubishi
 • Frekvenční měnič japonské firmy FUJI
 • Ovládací dotyková obrazovka s kontrolou stavu stroje a rychlosti, chybové hlášení a návod na odstranění poruchy, centrální počítačový systém, text na displeji v češtině. Jeho funkce je možné přizpůsobit dle přání zákazníka.
 • Dávkovací počítadlo zastavující stroj po dosažení zvoleného počtu archů
 • Nenulovatelné celkové počítadlo stroje je nyní standardem.
 • Stroj je přizpůsoben pro možnou instalaci odstraňovačů statické elektřiny

Volitelná doplňková zařízení:

 • Předstohovač
 • Sledování výkonů každé osádky stroje, sledování počtu chyb během směny a podobné.
 • Systém pro eliminaci statické elektřiny, jak v nakladači tak vykladači
 • Dopravníkový pás na vyvážení zbytků po výseku mimo pracovní prostor stroje.
 • Voštinová deska pro použití při slepotisku se sadou univerzálních upínacích nástrojů na upínání štočku.
 • Pracovní stůl na přípravu voštinové desky
 • Přídavný rozfuk do výsekové jednotky pro lepší separaci archů od raznice po výseku
 • Doplňkové ventilátory pro lepší vykládání archů menších gramáží
 • Možnost doplňkového vybavení programu stroje pro určování servisních intervalů
 • Možnost doplnění programového vybavení stroje dle přání uživatele, např. o identifikaci každého strojmistra
 • Možnost doplnění programového vybavení stroje pro sledování stavu stroje po telefonní lince systémem Phone-guard®
 • Vkládač papírových pásků označující sady ve vykladači
 • Náhradní rám na výsekové raznice
 • Dva plechy, spodní o tloušťce 3,5 mm a horní o tloušťce 1,5 mm místo standardního plechu 5,0 mm
 • Horní plech o tloušťce 1,5 mm.

 

Hlavní technické údaje SL 800M
Max. velikost archu 800 x 620 mm
Min. velikost archu 360 x 320 mm
Maximální velikost výseku 790 x 610 mm
Max délka nakladačové hrany 10 mm
Max. tlaková síla 150 N / cm2
Výška vysekávacího nože 23,8 mm
Min. hrana chapače 8 mm
Jmenovitá max. rychlost 8000 ot./hod.
Materiál karton 100-2000 g/m2
vlnitá lepenka do 2,0 mm
Výška nakládacího stohuVýška vykládacího stohu 1400 mm
Součet výkonů všech elektromotorů stroje 1030 mm
Výkon hlavního motoru s proměnlivou rychlostí 13,5 kW
Rozměry 7,5 kW
- délka 4205 mm
- šířka 1564 mm
- výška 2510 mm
Celková hmotnost 12 000 kg
Celkem zabraný prostor d 5000 x š 4500 x v 2300 mm
Ekvivalentní hladina hluku  
Hladina akustického výkonu 88 db (A)

 

nakladač boční známka zvedací rám
chapačová tyč kontrola dvojarchu ovládací panel
 
předstohovač předstohovač - detail  


Doporučujeme nésledují produkty:
Automatické výsekové stroje STRATI SL
Výsekové automaty 100 x 70
Zvláště tvrdé plechy pro výsekové stroje