Samostatné odvíjecí zařízení

Slouží k odvíjení materiálů navinutých na rolích.

Role je upínána v základním provedení na průchozí hřídel se dvěma upínacími kužely, na přání je možno dovybavit samorozvorným hřídelem. Založení role do stroje – trubka s upnutou rolí se vysokozdvižným vozíkem za přesahy uloží do lůžek s ložisky a připojí se na náhon odvíjení. Na přání je možno dovybavit hydraulickým zvedáním a zakládáním role k odvíjení.
Hlídání odvinuté zásoby je pomocí výkyvné páky se dvěma válečky. Snímač horní polohy při minimální zásobě zapne motor odvíjení, snímač dolní polohy vypne motor. Následný stroj má tak stále zásobu odvinutého papíru.
a odebírá s přibližně konstantním odporem. Na přání je možno odvíjecí zařízení vybavit tenzometrickým sledováním napětí odvíjeného pásu.
Pohon stroje je zajišťován motorem s frekvenčním měničem pro jednoduchou regulaci rychlosti odvíjení

Volitelné doplňky:
• Samoupínací hřídele (pneumatické, mechanické)
• Hydraulické zvedání a zakládání role k odvíjení
• Tenzometrická kontrola tahu odvíjení
• Zpětná vazba regulace rychlosti odvíjení
• Možnost zvýšení maximální rychlosti odvíjení

Základní technické údaje.
hmotnost odvíjené role max.600 kg
šířka role 500 až 1050 mm
průměr plné role 400 až 800 mm
světlost dutinky 76 mm
zpracovávaná gramáž 60 až 150 g/m2
maximální rychlost odvíjení cca 1,4 m/s
náhon 1,5 kW

 

pohyb odvíjení cívky - odvíječe