Automatický výsekovy stroj OPTIMA

poloutomatický výsek OPTIMA

Poloautomatický výsekový stroj na vlnitou lepenku OPTIMA se vyznačuje se zejména velkou robustností konstrukce, která zajišťuje klidný a bezrázový chod stroje a jsou u něj různé stupně výbavy:

M – ruční nakládání, výseková jednotka a vykladač
S – ruční nebo automatické nakládání, výseková jednotka, vylamování a vykladač
DS – ruční nebo automatické nakládání, výseková jednotka, vylamovánís odtrhem čelní hrany a vykladačem

• Vykladač – jako doplňkové zařízení je k vykladači možno dodat dopravníkový pás jenž vykládá průběžně hotové produkty ve zvolených dávkách. K vykládacímu pásu je možné dodat také válečkovou dráhu pro snazší transport materiálu k dalšímu zpracování (např. páskování, balení).

Výhody stroje:
- velká variabilita stroje ve všech formátech
- využití jehel v chapačových hřídelích místo pružinových chapačů
- systém dotlačování vodících řetězů do správné polohy.

Ovládání je pomocí ovládacího panelu v češtině, kde jsou zobrazeny aktuální provozní informace o stroji a o právě prováděné zakázce.

Popis jednotlivých částí stroje OPTIMA:

1.Nakladač základního provedení:
Jedná se o standartní nakladač jako u ofsetových strojů, tedy archy jsou odebírány z vrchu stohu

• Nakládací hlava se zvedacími a podávacími savkami. Jeden pár zvedacích savek, kterými zvedá a separuje jednotlivé archy a dvěma páry podávacích savek, kterými se archy dopravují na kontrolu dvojarchu a následně na dopravní stůl, kde se archy dorovnávají na boční a čelní známky
• Snímačem řízená poloha stohu, který automaticky zvedá nakládací stůl do pracovní úrovně
• Nezávislé ovládání levé a pravé bočnice umožňuje nastavit polohu stohu archů tak, aby střed nakládaných archů byl proti středu raznice.
• Stroj je vybaven bočními tlačnými známkami. Stroj automaticky srovnává archy na střed výsekové raznice
• 4 čelní známky jsou ovládány na nezávisle sobě, pomocí ovladačů umístěných vně pracovního prostoru stroje

2.Výseková jednotka:
• Podávání archů pomocí chapačových tyčí opatřených jehlami Jiné délky jehel pro odlišné tloušťky jsou dodávány se strojem.
• Pneumatické upínání rámu raznice ve stroji
• Elektronický systém kontrolující správné upnutí rámu s raznicí
• Výsekový plech je také možné vysunout ze stroje pokud je nutno dělat spodní přípravu na výsek.
• Elektronický systém kontrolující správné upnutí výsekového plechu po provedení spodní přípravy
• Elektronický systém kontrolující případný ztracený arch ve výsekové stanici
• Pneumatická brzda a spojka pro hladké tipování strojem a jeho brždění
• Centrální mazání kol a převodů olejovou sprchou
• Centrální mazání hnacích řetězů chapačových hřídelí
• Hlavní motor je řízený frekvenčním měničem pro stabilitu otáček
• Nastavování výsekového tlaku dvěma ručními koly ovládaným z vnější strany stroje u obsluhy,
• Jako volitelná opce je standardní výsekový plech o tloušťce 7,0 mm nahrazen dvěma plechy, spodní o
tloušťce 5,0 mm a horní o tloušťce 2,0 mm.
Stroj je dodáván s náhradním výsekových plechem.

3.Vylamovací jednotka – doplňkové vybavení stroje:
• Dvojitý vylamovací systém s pohybem jak horní tak spodní desky. Střední deska je ve stálé pozici
• Regulace pozice horního a spodního vylamovacího rámu v upínacím bloku
• Automatické vycentrování pozice střední desky
• Možnost použití jak desek tak vylupovacích jehel
• Sada vylamovacích jehel a jiných univerzálních prostředků pro výlup
• Systém odtrhu čelní hrany a její vyložení mimo stroj.
• Pneumatické odstavování posunu vylamovacích desek

4.Vykládací jednotka:
• Automatické sjíždění vykládaného stohu řízené fotobuňkou
• Kontrola přejetí archů z pozice vykladače systémem
• Elektronické jištění proti přepětí chapačových řetězů systémem
• Možnost vyložení palety nízkozdvižným vozíkem
• Jako doplňkové zařízení je k vykladači možno dodat dopravníkový pás jenž vykládá průběžně hotové
produkty ve zvolených dávkách. K vykládacímu pásu je možné dodat také válečkovou dráhu pro snazší
transport materiálu k dalšímu zpracování (např. páskování, balení).

5.Ovládací jednotka:
• Ovládací panel s kontrolou stavu stroje a rychlosti, chybové hlášení
• V nakládací části stoje je umístěna obrazovka kamery , která sleduje vykládací stoh

Volitelná doplňková zařízení:
1.Ruční přednakladač
2.Zesílení stroje pro zpracování tloušťky 12 mm místo 10 mm
3.Přípravný stůl pro přípravu výsekové raznice
4.Válečková dráha z vykladače pro dávkování
5.Vkládač papírových pásků označující sady ve vykladači
6.Dopravníkový pás na vyvážení zbytků po vylamování mimo pracovní prostor stroje.
7.Dopravníkový pás na vyvážení zbytků po vylamování do výšky 2 metry
8.Zvýšení výšky stohu stroje ze standardních 1150 mm na 1800 mm
9.Motorický posun bočních pravítek v nakladači


Technické parametry stroje OPTIMA

 

  OPTIMA 1500 OPTIMA 1700
Max.formát archu (mm) 1500x1100 1700x1200
Min.formát.archu (mm) 750x550 850x600
Max.formát archu pro výsek (mm) 1495x1090 1685x1190
Výška nakladače 1150mm
Výška vykladače 1150mm
Záchytová hrana 10mm
Výsekový tlak 350t 400t
Rychlost stroje ks/hod. 4000 3800
Tloušťka lepenky 1,5 - 11mm
Příkon stroje cca 17kW cca 22kW