Korejské výsekové stroje firmy EK


Korejské výsekové stroje firmy EK se vyznačují se zejména velkou robustností konstrukce, která zajišťuje klidný a bezrázový chod stroje. Velkou výhodou je velká variabilita stroje ve všech formátech, možnost nakládání archů jak nakládací hlavou tak ručně, další výhodou je využití jehel v chapačových hřídelích místo pružinových chapačů a systém dotlačování vodících řetězů do správné polohy. Ovládání je pomocí ovládacího panelu, kde jsou zobrazeny aktuální provozní informace o stroji a o právě prováděné zakázce.

Firma EK nabízí čtyři základní modely:

GALAXY TOPS OPTIMA
model GALAXY model TOPS model OPTIMA
  MARATON  
  model MARATON  Všechny čtyři modely se vyrábějí v provedení bez vylamování, s vylamováním a s odtrhem čelní hrany. Tedy modely M, S  a DS.

Ke strojům je možno přiobjednat doplňkové vybavení:
- montážní stůl pro přípravu výsekových desek mimo pracovní prostor stroje.
- zvýšení výšky nakládacího a vykládacího stohu ze standardní výšky 1200 mm na výšku 1800 mm
- válečková dráha na vyvážení dávek vysekaných archů z vykladače po stanoveném počtu archů.
- zesílení chapačů pro zpracování sedmivrstvé vlnité lepenky
- ruční přednakladač
- pro typ Maraton je možno objednat i automatický přednakladač.