Výsekové automaty 100x70

STRATI SL 1060

Nová řada automatických výsekových strojů se technickými parametry a spolehlivostí již vyrovná ostatním světovým značkám. Díky našemu předprodejnímu servisu je také jejich spolehlivost stejná jako u ostatních světových výrobců automatických výsekových strojů.

STRATI SL-1600 STRATI SL 1600-boční známka
STRATI SL-1060 - kotrola dvojarchu STRATI SL 1060 - zvedací rám ovládací panel
 
STRATI SL-1060 - nakladač  
STRATI SL-1060 - vylamování STRATI SL-1060 - vylamování
STRATI SL-1060 - vylamování STRATI SL-1060 - vylamování

 

Nakladač:

 • Non stop stohový nakladač s zařízením pro přípravu dalšího stohu (systém dvojitých řetězů s jehlami), řízený snímačem polohy stohu
 • Dvojčinná automatická nakládací hlava, čtyři savky pro zvedání archu, čtyři savky pro jeho posun.
 • Možnost vykřivování savek pro nakládání zvlněných archů
 • Možnost výškové regulace nakládací hlavy podle zpracovávané gramáže
 • Zesílený rozfuk archů pro těžké gramáže
 • Jemné seřizování nakládací hlavy během provozu
 • Možnost stranového posunu celým stohem
 • Suchý kompresor Becker
 • Možnost spouštění stroje přímo od nakladače kromě spouštění z ovládacího panelu a vykladače

Nakládací stůl:

 • Nakládací stůl s regulovatelnou rychlostí dojezdu archů na čelní náložky
 • Elektronická kontrola naložení dvojarchu systémem Safe-check®
 • Pozice archu na čelní i boční známce je zjišťována elektronicky systémem Safe-check®
 • Tažná a tlačná boční známka
 • Nerezová deska nakládacího stolu
 • Seřizování rychlosti/časování posuvu pásů nakládacího stolu za provozu

Výseková jednotka:

 • Podávání archů pomocí chapačových tyčí
 • Dotlačení chapačové tyče (stranově i podélně) v pozici uchopení archu a v pozici výseku vždy do stejné pozice
 • Kloubový mechanismus pohybu výseku
 • Možnost seřízení otevření jednotlivých chapačů
 • Automatické vycentrování pozice raznice Posi-cube®
 • Vzduchové upínání rámu výsekových raznic jedním tlačítkem Pneu-lock®
 • Pneumatická brzda a spojka pro hladké tipování strojem a jeho brždění,
 • Centrální mazání kol a převodů olejovou sprchou
 • Centrální mazání hnacích řetězů chapačových hřídelí
 • Speciální chladič mazacího oleje
 • Hlavní motor kontrolovaný japonským frekvenčním měničem pro stabilitu otáček
 • Nastavování výsekového tlaku Pressure-drive® pomocí servomotoru ovládaného tlačítky s digitálním zobrazením pozice nastavení tlaku
 • Volba polohy zastavení stroje (pozice výsekového stolu) v horní nebo dolní úvrati tlačítkem (pro jednoduché vyjmutí výsekového plechu nebo upínacího rámu ze stroje
 • Systém Safe-check® elektronicky kontrolující správné upnutí rámu s raznicí
 • Systém Safe-check® elektronicky kontrolující správné upnutí výsekového plechu po provedení spodní přípravy
 • Systém Safe-check® elektronicky kontrolující případný ztracený arch ve výsekové stanici
 • Automatická kontrola tlaku vzduchu na ovládání spojky a brzdy
 • Jako volitelná opce možnost regulace pozice rámu s raznicí v upínacím bloku systémem Frame-move®
 • Jako volitelná opce je standardní výsekový plech o tloušťce 5,0 mm nahrazen dvěma plechy, spodní o tloušťce 3,5 mm a horní o tloušťce 1,5 mm.

Vylamovací jednotka: U modelů MPB a MPC

 • Dvojitý vylamovací systém s pohybem jak horní tak spodní desky. Střední deska je ve stálé pozici
 • Regulace pozice horního a spodního vylamovacího rámu v upínacím bloku systémem Frame-move®
 • Automatické vycentrování pozice střední desky Posi-cube®
 • Možnost použití jak desek tak vylamovacích jehel
 • U modelu MPC také odlamování čelní hrany a její vykládání do druhého dopravníku
 • Vkládání vrchního vylamovacího rámu pomocí zásuvkového mechanismu
 • Kontrola přítomnosti a upnutí rámu ve stroji systémem Safe-check®
 • Dva odpadní koše pro vylamovací stanici

Druhá vylamovací jednotka: U modelu MPC

 • Vykládání odtržené čelní hrany mimo stroj
 • Samostatný pás pro odvoz odtržené čelní hrany mimo stroj
 • Systém Safe-check® elektronicky kontrolující případně nevyloženou čelní hranu ve vylamovací stanici

Vykládací jednotka:

 • Automatické sjíždění vykládaného stohu řízené fotobuňkou
 • Non stop vykladač (roletový systém) řízený snímačem polohy stohu systémem Safe-check®
 • Vykládání vyseknutých archů podporováno kartáčovou brzdou a rozfukem
 • Vedení bočních rovnačů v lineárních vedeních pro delší životnost a pravidelnější chod sklepávání stohu
 • Kontrola přejetí archů z pozice vykladače systémem Safe-check®
 • Elektronické jištění proti přepětí chapačových řetězů systémem Safe-check®
 • Možnost vyložení palety nízkozdvižným vozíkem
 • Pneumaticky ovládaná závora pro vyjmutí vzorku z vykladače
 • Možnost spouštění stroje přímo od vykladače kromě spouštění z ovládacího panelu a nakladače
 • Automatické mazaní řetězů chapačových tyčí
 • Doplňkové ventilátory pro lepší vykládání archů menších gramáží (opce)
 • Rychlé nastavování rozměrů archů
 • Možnost vykládání na palety

Ovládací jednotka:

 • Dotyková obrazovka s kontrolou stavu stroje a rychlosti, centrální počítačový systém firmy Mitsubishi
 • Frekvenční měnič japonské firmy FUJI
 • Ovládací dotyková obrazovka s kontrolou stavu stroje a rychlosti, chybové hlášení a návod na odstranění poruchy, centrální počítačový systém, text na displeji v češtině. Jeho funkce je možné přizpůsobit dle přání zákazníka.
 • Dávkovací počítadlo zastavující stroj po dosažení zvoleného počtu archů
 • Nenulovatelné celkové počítadlo stroje je nyní standardem.
 • Stroj je přizpůsoben pro možnou instalaci odstraňovačů statické elektřiny

Volitelná doplňková zařízení:

 • Předstohovač
 • Sledování výkonů každé osádky stroje, sledování počtu chyb během směny a podobné.
 • Systém pro eliminaci statické elektřiny, jak v nakladači tak vykladači
 • Dopravníkový pás na vyvážení zbytků po výseku mimo pracovní prostor stroje.
 • Voštinová deska pro použití při slepotisku se sadou univerzálních upínacích nástrojů na upínání štočku.
 • Pracovní stůl na přípravu voštinové desky
 • Přídavný rozfuk do výsekové jednotky pro lepší separaci archů od raznice po výseku
 • Doplňkové ventilátory pro lepší vykládání archů menších gramáží (opce)
 • Možnost doplňkového vybavení programu stroje pro určování servisních intervalů
 • Možnost doplnění programového vybavení stroje dle přání uživatele, např. o identifikaci každého strojmistra
 • Možnost doplnění programového vybavení stroje pro sledování stavu stroje po telefonní lince systémem Phone-guard®
 • Vkládač papírových pásků označující sady ve vykladači
 • Stůl pro přípravu vylamovacích rámů
 • Sada horního a spodního výsekového rámu s přípravky na jejich osazení
 • Sada horního a spodního výsekového rámu
 • Náhradní rám na výsekové raznice
 • Dva plechy, spodní o tloušťce 3,5 mm a horní o tloušťce 1,5 mm místo standardního plechu 5,0 mm
 • Horní plech o tloušťce 1,5 mm.
Hlavní technické údaje SL 1060 C SL 1060 MPB SL 1060 MPC
Vybavení Bez vylamování S vylamováním Vylamování včetně čelní hrany
Maximální velikost archu 1070 x 790 mm 1070 x 790 mm 1070 x 790 mm
Minimální velikost archu 450 x 360 mm 450 x 360 mm 450 x 360 mm
Maximální velikost výseku 1060 x 780 mm 1060 x 780 mm 1060 x 780 mm
Max. tlaková síla 250 N / cm2 250 N / cm2 250 N / cm2
Výška vysekávacího nože 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm
Minimální hrana chapače 8 mm 8 mm 8 mm
Jmenovitá max. rychlost 8000 ot./hod. 6500 ot./hod. 6500 ot./hod.
Jmenovitá max. rychlost s vylamováním   6000 ot/hod 6000 ot/hod
Materiál karton 100-2000 g/m2
vlnitá lepenka do 4 mm
karton 100-2000 g/m2
vlnitá lepenka do 4 mm
karton 100-2000 g/m2
vlnitá lepenka do 4 mm
Výška nakládacího stohu 1380 mm 1380 mm 1380 mm
Výška vykládacího stohu 1100 mm 1100 mm 1100 mm
Součet výkonů všech elektromotorů stroje 18 kW 20,5 kW 21 kW
Výkon hlavního motoru s proměnlivou rychlostí 11 kW 11 kW 11 kW
Rozměry:      
- délka 4990 mm 6060 mm 6060 mm
- šířka 2790 mm 2790 mm 2790 mm
- výška 2060 mm 2060 mm 2060 mm
Celková hmotnost 17 000 kg 20 200 kg 21 000 kg
Celkem zabraný prostor d 5500x š 3400 x v 2900 mm d 7500x š 4800 x v 2900 mm d 7500x š 4800 x v 2900 mm
Ekvivalentní hladina hluku      
Hladina akustického výkonu 88 db (A) 88 db (A) 88 db (A)


Doporučujeme související produkty:
Automatické výsekové stroje STRATI SL
Výsekové automaty 80 x 60
Zvláště tvrdé plechy pro výsekové stroje